Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про адміністративну раду в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


  1. 1.     Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерства освіти і науки України

Укладачі:

В.О. Барвінченко , методист

В.І. Щока, заступник директора з господарської роботи

Л.Г. Цюцюра, заступник  директора з навчально-виробничої роботи

        2. Прийнято та надано чинності: наказ № 95 директора РІПТ від 15 вересня 2016 року №____ на підставі рішення Педагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Адміністративна рада Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму створюється і працює у відповідності до Закону України «Про освіту», Статуту «Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму ».

 

Адміністративна рада технікуму є постійно діючим органом управління технікуму для розгляду основних питань організації діяльності навчального закладу.

 

До складу адміністративної ради входять: директор (голова ради), заступники директора, завідувачі відділень, завідувач практикою, завідувач майстернями, завідувач гуртожитками, завідувач господарством, завідувач навчально-методичного кабінету, головний бухгалтер, голова профспілки, керівник фізичного виховання, вихователь гуртожитку.

 

Склад адміністративної ради затверджується наказом директора, секретар обирається членами ради на цілий рік. Працівники технікуму, які не є членами адміністративної ради, можуть запрошуватися на засідання або на обговорення окремих питань.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ:

– оперативне керівництво навчальним закладом;

 

– розгляд стану службової та трудової дисципліни, впровадження заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни;

 

– ухвалення рішень з питань фінансово-господарської діяльності технікуму, оперативне вирішення організаційних питань;

 

– розгляд окремих питань роботи керівників структурних підрозділів щодо збереження і ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріальних та грошових коштів;

 

– аналіз виконання Правил внутрішнього розпорядку технікуму; вживання заходів щодо покращення умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників технікуму;

 

– організація заходів з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

 

– забезпечення систематичного підвищення виробничої і ділової кваліфікації викладацького складу.

 

Засідання адміністративної ради проводиться щотижня, оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем адміністративної ради. За відсутності голови ради на засіданні головує заступник директора з навчальної роботи.

 

У    кожному протоколі зазначається його номер, дата засідання ради, кількість присутніх, порядок денний, короткий, але зрозумілий і вичерпний запис виступів, пропозицій, зауважень та прийнятих рішень із питань, що обговорювались.

 

Протоколи засідань адміністративної ради є документами постійного збереження, зберігаються у справах навчального закладу і здаються згідно з актом під час прийому і здачі справ навчального закладу.

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20