Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про наставництво  в Ржищівськомуіндустріально-педагогічномутехнікумі

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерства освіти і науки України

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра , заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

В.О.Барвінченко, методист

 

 

 

Прийнято та надано чинності: наказ директора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 на підставі рішення Педагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.

 


 

 

Положення про наставництво в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

1. Загальні положення

1.1. Мета наставництва:

  • швидка і ефективна адаптація молодих викладачів до особливостей навчально- виховної та методичної роботи в навчальному закладі;
  • надання практичної допомоги в проведенні занять, виховних заходів.

1.2. Завдання наставництва:

•надання допомоги молодим викладачам і кураторам навчальних груп в оволодінні новими технологіями навчання та виховання, у науковій організації педагогічної роботи;

•формування педагогічного такту та педагогічної майстерності; виховання бажання постійного педагогічного пошуку.

2.Вимоги до наставника

     Високі морально-етичні якості особистості наставника та авторитет у колективі.

     Високий рівень професіоналізму, значний досвід педагогічної роботи в навчальному закладі.

     Готовність  поширювати власний досвід роботи, надавати практичну допомогу молодим колегам.

         Обов'язки наставника 3.1. Допомагати  молодим викладачам :

-          підготовці до занять;

-         оформленні навчальної документації;

-         організації  позааудиторних заходів, гурткової, дослідницької, пошукової роботи тощо;

-         підготовці  роздаткового матеріалу, наочних посібників;

-         підборі методичної літератури самоосвіти та в її організації.

3.2.           Запрошувати молодих колег на свої заняття, позааудиторні заходи.

3.3.     Аналізувати навчальні заняття своїх підопічних. Сприяти виробленню в молодого колеги власного педагогічного почерку.

3.4.           Організовувати і проводити тижні наставника.

3.5.      Подавати адміністрації навчального закладу пропозиції щодо вдосконалення роботи з молодими викладачами.

4. Заохочення наставника

4.1.         Передбачити нарахування додаткових балів за наставництво при визначенні  рейтинга викладача.

4.2.         У кінці навчального року здійснювати матеріальне та моральне стимулювання найкращих наставників, яких визначає методична рада навчального закладу.

5. Права і обов'язки молодих викладачів

5.1.     Звертатися за практичною допомогою до наставників та до інших викладачів навчального закладу.

5.2.        Отримати зразки навчальної документації та інші нормативно- регламентуючі матеріали.

5.3. Готуватись та проводити заняття на високому рівні, проводити самоаналіз проведених занять.

5.4.           Постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня.

5.5.  Відвідувати різні типи занять у наставників та досвідчених викладачів, вчитися їх аналізувати.

5.6.           Брати активну участь у навчально-виховній роботі.

5.7. Готуватись та проводити заняття на високому рівні, проводити самоаналіз проведених занять.


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20