Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерствоосвіти і науки України

Ржищівськийіндустріально-педагогічнийтехнікум 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор технікуму

____________     А.Ю. Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту академічної групи  в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськгоіндустріально-педагогічноготехнікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


Розроблено: Ржищівськиміндустріально-педагогічнимтехнікумом(РІПТ) Міністерстваосвіти і науки України

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра , заступник директора з навчально-виробничоїроботи

 

В.О.Барвінченко, методист

 

 

 

Прийнято та наданочинності: наказ директора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 на підставірішенняПедагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня2016  року.

 


 

1. Загальна частина

1.1                Положення розроблене на основі Статуту й Правил внутрішнього розпорядку в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

1.2                Старосту групи в Ржищівському індустріально – педагогічному технікумі обирають, як представника групи, для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом.

1.3                Староста є сполучною ланкою в системі організації навчально- виховного процесу між групою та адміністрацією технікуму. Староста представляє інтереси своєї групи перед адміністрацією технікуму. Староста є представником відділення в групі

1.4                Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студент, який відзначається високими моральними якостями, має авторитет і повагу у однокурсників, позитивно впливає на колектив та володіє організаторськими здібностями.

1.5                Старосту обирають на загальних зборах академічної групи.

1.6                . У своїй діяльності староста керується:

- Конституцією України;

- Законами України «Про освіту»,

- «Про вищу освіту» та ін.;

- нормативними документами РІПТ: Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку технікуму;

- Положенням про відділення;

- Положенням про організацію навчального процесу

- Положенням про проживання в студентському гуртожитку;

-  наказами директора, розпорядженнями заввідділенням, рішеннями органів студентського самоврядування,

 - цим Положенням.

1.7                Старосту обирають на весь період навчання, звільняють за власним бажанням, з ініціативи адміністрації або студентів групи, якщо той не справляється з обов'язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського колективу.

1.8                 За відсутності старости його обов'язки виконує заступник старости.

2. Обов'язки старости

2.1.             Своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації, викладачів, студентської ради технікуму, які проводять заняття, стосовно організації навчального процесу та інших офіційних заходів.

2.2.             Планувати, організовувати та проводити в академічній групі заходи, пов'язані з навчально-виховним процесом.

2.3.             Готувати та проводити збори студентів групи, на яких обговорюють стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу.

2.4.             Щоденно вести облік відвідувань занять студентами групи та звітувати про пропуски перед завідуючим відділенням.

2.5. Проводити індивідуальну роботу зі студентами групи стосовно виконання вимог навчального плану та графіка, правил внутрішнього розпорядку.

2.6. 3абезпечувати участь студентів групи у всіх заходах, які проводять в Ржищівському ІПТ.

2.7. Призначати на кожний день навчання чергового в аудиторіях.

2.8. Оперативно інформувати навчальну частину про зрив занять, зміни у розкладі тощо. Сприяти розвитку студентського самоврядування групи.

3. Права старости

3.1                Рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у спортивній та культурно-масовій роботі тощо.

3.2                Вносити пропозиції щодо покладання на студентів адміністративних стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

3.3.             Передавати студентам розпорядження студентської ради технікуму, адміністрації, що є обов'язковими для виконання.

3.4.             Давати розпорядження студентам щодо організації навчально-виховного процесу, громадської роботи та виконання доручень, які поставлені перед групою адміністрацією, студентською радою РІПТ.

4. Відповідальність

4.1.             3а виконання обов'язків і використання прав, передбачених Положенням.

4.2.                За дотримання конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами групи, нерозповсюдження інформації, що особисто стосується їх.

  1. Порядок обрання, призначення й звільнення старости

5.1. Кандидатуру старости висуває академічна група на загальних зборах у присутності куратора групи. Збори вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 від облікового складу групи. Рішення ухвалюється більшістю голосів.

5.2. Вибори старости академічної групи проходять на першому тижні нового навчального року.

5.3. Староста першого курсу призначається розпорядженням куратора групи на перший триместр навчання.

6. ЗАСТУПНИК СТАРОСТИ

6.1. Заступник старости навчальної групи обирається на загальних зборах у присутності куратора групи. Збори вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 від облікового складу групи. Рішення ухвалюється більшістю голосів.

6.2. Заступник старости звільняється від виконання своїх обов'язків у разі:

- незадовільного, за висновками куратора, виконання обов'язків;

- визнання роботи заступника старости незадовільною за наявності більш ніж 50 % голосів студентів цієї групи, що вважають роботу заступника старости незадовільною;

- переведення заступника старости до іншої групи;

- надання заступнику старости академічної відпустки.

6.3. Заступник старости:

- спільно зі старостою стежить за дотриманням порядку й чистоти в навчальних аудиторіях, а також бережливим ставленням студентів до меблів, устаткування, інвентаря, навчальних посібників під час проведення навчальних занять;

 - допомагає кураторові в організації студентів академічної групи в проведенні суспільно-корисних робіт у навчальних аудиторіях і на прилеглій території, у проведенні різних справ і заходів відповідно до плану виховної роботи;

- за відсутності старости представляє інтереси групи на старостаті й має право голосу на його засіданнях, а також має право від імені своєї групи звертатися з проханнями й пропозиціями до  до адміністрації


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20