Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

СТАТУТ

 

Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

(нова редакція)

 

Прийнято

загальними зборами

трудового колективу технікуму

від «____»  ____________  2007 року

 

 

1. Загальна частина

1.1.              Даний статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (РІПТ) (надалі - Технікум) створеного відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 526 від 29.05.1997 року та наказу Міністерства освіти України № 184 від 04.06.1997 року.

1.2.              Місце знаходження Технікуму:

09230, м. Ржищів, Київської області, вулиця Шевченка, 93,

тел.: 21245, 21165, факс: 21134, ел. адреса: Е – wail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.3.              Основними напрямками діяльності Технікуму є:

-                    підготовка молодших спеціалістів з відривом та без відриву від виробництва відповідно ліцензій згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями з юридичними та фізичними особами згідно чинного законодавства України та освіти;

підготовка робітників різних професій відповідно ліцензій одержаних у встановленому законодавством України порядку;

-                    організація курсів підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів на договірній основі;

-                    проведення дослідно-конструкторських робіт працівниками та 1 студентами Технікуму на договірній основі;

-                    надання додаткових платних послуг у сфері освітньої діяльності відповідно до чинного законодавства України;

-                    надання платних послуг у сфері фізичної культури, спорту, туризму згідно чинного законодавства України;

-                    виробничо-комерційна діяльність навчально-виробничих майстерень та цехів;

-                    фінансово-господарська робота;

-                    здійснення зовнішніх зв’язків.

Крім того, Технікум має право відповідно до чинного законодавства здійснювати:

-                    послуги у виконанні будівельних та ремонтно-будівельних робіт;

-                    громадське харчування;

-                    здійснення оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;

-                    виготовлення та реалізація товарів народного споживання;

-                    здавання в оренду будівель, споруд, обладнання;

-                    видавнича робота;

-                    надання готельних послуг окремим громадянам та організованим групам з гуртожитках Технікуму у міжсезонний (канікулярний) період;

-                    надання автотранспортних послуг населенню та юридичним особам різних форм власності;

-                    інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

1.4. Головним завданням Технікуму є:

- здійснення освітньої    діяльності  з ліцензованих     напрямів та спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і відповідає стандартам вищої освіти;

- здійснення освітньої    діяльності  з ліцензованих     напрямів та спеціальностей на підставі ступеневості і наступності професійної освіти, яка забезпечує підготовку кваліфікованого робітника і відповідає стандартам професійної освіти;

- забезпечення умов для оволодіння системою знань, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян, формування громадської позиції, готовності до трудової діяльності і забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та  взаємної     поваги у         стосунках між     працівниками, викладачами і студентами.

1.5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.97 р.
№ 526 та наказу Міністерства освіти України від 04.06.97 р. № 184 Технікум віднесено до вищих навчальних закладів освіти першого рівня акредитації. Технікум має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за напрямом зі спеціальностей:

Напрям

Спеціальність

Сертифікат

 

Педагогічна освіта 0101

5.010104 Професійне навчання (за профілем спрямування)

НД-І № 103484

 

Економіка і підприємництво 0501

5.050111 Бухгалтерський облік

НД-І № 103458

 

Комп’ютерні науки 0804

Програмування для ЕОТ і автоматизованих систем 5.080405

НД-І № 109637

 

За КП

За ОКПДТР

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»

7141.2

13450

Муляр

7212.2

19906

Електрозварник ручного зварювання

7133.2

19727

Штукатур

7132.2

15220

Лицювальник-плиточник

7124.2

18880

Столяр будівельний

7124.2

16671

Тесляр

           

 

Технікум має право на підготовку спеціалістів з інших професій та спеціальностей при наявності необхідних ліцензій.

1.6. Технікум є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, поточний та інші рахунки, печатку із зображенням Державного Герба із своїм найменуванням, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.7. Технікум здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

1.8. Структурні підрозділи Технікуму створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності Технікуму і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Технікумом.

Структурними підрозділами Технікуму є відділення і циклові комісії

Відділення створюється наказом директора, якщо в ньому навчається не менше 150 студентів.

Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Технікуму з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи за відповідним фахом.

Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів і майстрів.

1.8.1.Учбові та учбово-допоміжні підрозділи:

-                     Педагогічне відділення.

-                     Комп’ютерні науки

-                     Економіка і підприємництво.

-                     Професійна підготовка.

-                     Заочне відділення.

 

 

1.8.2. Циклова (предметна) комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням директора Технікуму за умови, якщо до її складу входить не менше трьох педагогічних працівників.

Перелік циклових комісій, кандидатів голів та персональний склад стверджується наказом директора на кожний навчальний рік.

1.8.3.       Для забезпечення навчально-виховного процесу в технікумі створено:

-                     кабінети і лабораторії, лекційні аудиторії, що створюються для проведення навчання, практичної підготовки та виховної роботи;

-                     бібліотека з читальною залою для викладачів, студентів та слухачів;

-                     спортивні та актовий зали;

-                     навчально-виробничі майстерні та цехи для проходження навчальної

практики;

1.8.4.       Адміністративні та господарські підрозділи, що забезпечують діяльність та виконання завдань технікуму:

-                     гуртожитки;

-                     їдальня;

-                     автопарк;

-                     котельня;

-                     канцелярія;

-                     відділ кадрів;

-                     навчальна частина;

-                     бухгалтерія;

-                     медпункт.

Навчально-виробничі майстерні являють собою підрозділ Технікуму без права юридичної особи. Усі структурні підрозділи підпорядковані директору, який відповідно до Статуту призначає керівників підрозділів, визначає напрями основної діяльності, порядок організації господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріальної бази технікуму.

Керівництво майстернями та цехами здійснюється завідуючим, який призначається директором Технікуму. Майстерні організовують свою діяльність відповідно до Статуту Технікуму та Положення про навчально- виробничі майстерні і відповідають за якісну організацію практичного навчання студентів та виконання планів виготовлення продукції.

1.8.5. Технікум може мати у своєму складі підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичний кабінет, комп’ютерні, інформаційні центри та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством. Госпрозрахунковий підрозділ: Учбово-виробничий комплекс.

1.8.6.       Структурні підрозділи Технікуму функціонують відповідно до окремих положень, які розробляються та затверджуються директором Технікуму відповідно до законодавства.

2. Права та обов’язки власника.

Повноваження органу управління Технікуму.

2.1Технікум підпорядкований Міністерству освіти і науки України, повноваження якого визначаються в межах законів - Статутом Технікуму.

1.2.              Міністерство освіти і науки України здійснює свої повноваження через Департамент вищої освіти та інші його підрозділи, які разом з Технікумом відповідно до Закону України «Про вищу освіту»;

-         забезпечують підготовку та затвердження Статуту Технікуму;

-         організовують ліцензування та акредитацію Технікуму;

-         організовують вибори, затверджують та звільняють з посади директора відповідно до Закону України «Про вищу освіту»;

-         здійснюють підготовку та забезпечення Технікуму навчально- методичною документацією, визначеною стандартами вищої освіти;

-         здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Технікуму, дотримання умов, передбачених рішенням про заснування Технікуму;

-         формують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою та професійною освітою;

-         сприяють працевлаштуванню випускників, що навчались за рахунок бюджетних коштів;

-         розробляють умови прийому на навчання до Технікуму;

-         приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Технікуму;

-         здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.

  1. Обсяг цивільної правоздатності Технікуму

3.1.              Цивільна правоздатність Технікуму виникає з моменту реєстрації нього Статуту і складається з його прав та обов’язків.

3.2.              Технікум має право:

-         визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо- професійних програм підготовки молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників у межах ліцензованих напрямів підготовки відповідно до першого рівня акредитації;

-         визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

-         готувати фахівців за державним замовленням, замовленнями галузевих міністерств та державних комітетів, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та згідно контрактів або договорів з іншими юридичними та фізичними особами;

-         розробляти та запроваджувати власні програми творчої діяльності;

-         створювати у встановленому порядку структурні підрозділи;

-         отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі благодійних) та інших юридичних і фізичних осіб;

-         укладати угоди про спільну діяльність з іншими навчальними закладами,

-         підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних повноважень відповідно до законодавства;

-         розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних об’єктів;

-         здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, створювати і розвивати власну соціальну сферу;

-         користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів;

-         брати участь у роботі міжнародних організацій;

-         здійснювати видавничу діяльність;

-         звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

-         отримувати за результатами акредитації інші права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня;

-         здійснювати навчання іноземних і вітчизняних студентів, слухачів понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому (на умовах контракту з фізичними та юридичними особами);

-         надавати платні послуги для здобуття другої вищої освіти, або здобуття другої кваліфікації (при наявності ліцензій на ці види діяльності);

-         надавати платні послуги професійної освіти з підготовки, перепідготовки кваліфікованих робітників;

-         здійснювати діяльність з виготовлення та реалізації продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання в навчально-виробничих майстернях;

-         виконувати інші види діяльності культурно-освітнього, спортивно- : оздоровчого, фінансово-господарського, виробничо-комерційного характеру, не заборонені законодавством;

-         надавати в міжсезонний період (канікули) гуртожитки для тимчасового проживання туристичних груп або окремих громадян;

-         здавати в оренду або для тимчасового користування вільні приміщення площі згідно із законодавством;

-         укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із загадами освіти, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями, створювати спільні підприємства у встановленому законом порядку.

-         У встановленому порядку створювати або входити до навчальних та науково-виробничих комплексів, які є добровільними об'єднаннями.

Втручання органів державного управління в навчальну, наукову, господарську та інші діяльності Технікуму допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.

3.3                  Обов’язки Технікуму:

-          дотримуватись Конституції України, Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту».

-          забезпечувати на належному рівні навчальний процес, виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою, ступеневою підготовкою кваліфікованих робітників відповідно до Положення про ступеневу професійну освіту, перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації, надання інформаційних послуг;

-          у своїй діяльності дотримуватися вимог стандартів вищої освіти, професійно-технічної освіти щодо підготовки і перепідготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації кадрів;

-          створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів та високопродуктивної праці співробітників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки “раці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

-          своєчасно сплачувати податки та інші платежі згідно з законодавством України;

-          здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

-          дотримуватись договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової, комерційної діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

-          забезпечувати економічне і раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів;

-          здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;

-          виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

-          здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з законодавством України;

-          дотримуватись умов ліцензування та акредитації;

-          виконувати накази та розпорядження органів управління освітою, надані у межах їх компетенції, встановленої законодавством;

-          здійснювати свої дії на підставі чинного законодавства, рішення про заснування Технікуму та цього Статуту;

-         Звітувати перед Міністерством освіти і науки України про основні напрямки та результати діяльності Технікуму.

Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, патентуванню або потребує необхідного спеціального дозволу, може здійснюватися після їх одержання.

3.4. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються відповідно до законодавства України

Учасниками навчально-виховного процесу у Технікумі є:

-          педагогічні працівники;

-          особи, які навчаються у Технікумі;

-          працівники Технікуму (категорійні спеціалісти, лаборанти, завідуючі навчальними лабораторіями, методисти та інші).

3.4.1.       Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у Технікумі професійно займаються педагогічною діяльністю. Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку. Як виключення, майстри виробничого навчання можуть здійснювати професійно-практичну підготовку кваліфікованих робітників на основі базової вищої освіти.

Основними посадами педагогічних працівників у Технікумі є: викладач, старший викладач, майстер виробничого навчання, методист, голова предметної (циклової) комісії, завідувач відділенням, заступник директора, директор.

3.4.2.       Педагогічні працівники Технікуму призначаються на посаду директором Технікуму на умовах, передбачених законодавством України, Положенням про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково- педагогічних працівників освіти, що є у державній власності.

3.4.3.Педагогічні працівники Технікуму кожні п'ять років проходять атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, (присвоюється) категорія, встановлюється педагогічне звання.

Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

3.5.              Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, які навчаються у Технікумі, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

3.5.1.   Педагогічні працівники мають право на:

-                     захист професійної честі, гідності;

-                     вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах затверджених - навчальних планів;

-                     проведення наукової роботи;

-                     індивідуальну педагогічну діяльність;

-                     участь у громадському самоврядуванні;

-                     користування подовженою оплачуваною відпусткою;

-                     одержання державних стипендій;

-                     забезпечення житлом;

-                     підвищення кваліфікації у закладах освіти, установах та організаціях, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

-                     отримання пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного житлового будівництва.

3.5.2.   Педагогічні працівники зобов'язані:

-                     постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

-                     забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі навчальних програм;

-                     забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

-                     виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища;

-                     готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-                     дотримуватись норм етики, моралі, поважати гідність студентів, учнів, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

-                     захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів, інших шкідливих звичок;

-                     дотримуватись законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Технікуму.

3.5.3.       Керівництво Технікуму забезпечує педагогічним працівникам:

-                     належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування, правовий, професійний захист;

-                     правовий, соціальний та професійний захист;

-                     встановлення посадових окладів та надбавок педагогічним працівникам відповідно до законодавства;

-                     соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до законодавства.

За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та працівники Технікуму у встановленому порядку можуть бути заохочені:

-                     представленням до державних нагород;

-                     присвоєнням почесних звань;

-                     державними преміями, преміями, грамотами;

-                     іншими видами морального та матеріального заохочення.

 

3.5.4.       Педагогічні працівники Технікуму підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах України.

Технікум забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.

3.5.5.       Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на рік.

Додаткові години навчального навантаження при їх наявності встановлюються педагогічним працівникам за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом Технікуму з відповідною оплатою згідно із законодавством.

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком) методичних, виховних та контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним робочим планом викладача. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

Залучення педагогічних працівників до роботи, не обумовленої трудовим контрактом, може здійснюватись лише за їх згодою або у випадках, передбачених законом.

3.6.              Права та обов'язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються директором Технікуму посадовими інструкціями, ствердженими і погодженими з профспілковим комітетом.

3.7.              Прийом, права та обов’язки осіб, які навчаються в Технікумі.

Особами, які навчаються в Технікумі, є студенти.

Студент - це особа, яка в установленому порядку зарахована на навчання до Технікуму з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст, кваліфікований робітник.

Права та обов’язки студентів Технікуму визначаються відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».

3.7.1.       Прийом осіб на навчання до Технікуму здійснюється відповідно до Правил прийому, які розробляються та затверджуються директором Технікуму та погоджуються Міністерством освіти і науки України на основі Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

Прийом осіб на навчання до Технікуму здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Технікуму зараховуються особи у випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами.

3.7.2.       Відповідно до ст. 54 Закону України „Про вищу освіту ” студенти мають право на:

вибір форми навчання;

безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; трудову діяльність у позанавчальний час;

додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;

участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально- виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання; участь у об'єднаннях громадян; обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;

канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

3.7.3.       Особи, які навчаються у Технікумі, зобов'язані:

-                    дотримуватися законів, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку;

-                    виконувати вимоги навчального плану, графіка навчального процесу;

-                    систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний і культурний рівень;

-                    відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

-                    вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи.

Випускники Технікуму, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає
Кабінет Міністрів України.

Випускники Технікуму, які навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

3.7.4.       За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор Технікуму може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з Технікуму.

Студент може бути відрахований з Технікуму за:

-                    власним бажанням;

-                    у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу

-                    незадовільне складання екзаменів і заліків протягом сесії;

-                    невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;

-                    порушення умов контракту;

-                    появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку у нетверезому стані, стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

-                    вироком суду, що вступив в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або посування заходів громадського впливу;

- одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Технікуму (за погодженням з профспілковою організацією, а при необхідності з комісією у справах неповнолітніх), а також з інших підстав, передбачених цим Статутом.

3.7.5.       Студенти, які навчаються в Технікумі, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Студентам, які перервали навчання в Технікумі надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які були відраховані з Технікуму, здійснюється під час канікул.

3.7.6.       На період навчання в Технікумі студенти мають право на відстрочку призову до Збройних Сил України.

3.7.7.       Студенти, які навчаються в Технікумі, можуть бути переведені:

- з одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;

-                    з одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

-                    з однієї спеціальності на іншу спеціальність у межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у Технікумі, визначається Міністерством освіти і науки України.

3.8.              Додаткові права та обов'язки педагогічних      працівників, обслуговуючого персоналу та студентів встановлюються колективним поговором між директором та трудовим колективом Технікуму.

  1. Управління Технікумом, повноваження директора Технікуму

4.1.          Управління Технікумом здійснюється на основі принципів:

-                    автономії та самоврядування;

-  розмежування прав, повноважень та відповідальності власника, органів управління вищою освітою, адміністрації Технікуму та його структурних підрозділів;

-                    поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

-                    незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2.              Безпосереднє управління діяльністю Технікуму здійснює директор.

Директор Технікуму повинен бути громадянином України, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у, вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше, ніж п'ять років.

4.3.              Директор Технікуму в межах наданих йому повноважень:

-                    вирішує питання діяльності Технікуму, затверджує його структуру і штатний розпис;

-                    видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Технікуму;

-                    представляє Технікум у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває Технікум;

-                    є розпорядником майна і коштів;

-                    виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення;

-                    приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

-                    забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

-                    визначає функціональні обов'язки працівників;

-                    формує контингент осіб, які навчаються у Технікумі;

-                    відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у Технікумі;

-                    контролює виконання навчальних планів і програм;

-                    контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

-                    забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

-                    здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Технікуму;

-                    разом з профспілковою організацією подає на затвердження загальним зборам трудового колективу Технікуму правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його.

-                    відповідає за проведення освітньої діяльності у Технікумі за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна.

-                    щорічно звітує перед Міністерством освіти і науки України та загальними зборами трудового колективу Технікуму.

-                    відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

При виході на пенсію з посади керівника Технікуму, якщо він пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений на посаду почесного директора Технікуму із виплатою грошового утримання за рахунок навчального закладу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію, за рахунок позабюджетних надходжень.

Призначення почесного директора Технікуму здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Умови призначення та виплати грошового утримання визначаються загальними зборами трудового колективу технікуму та затверджуються управлінням освіти і науки Київської держадміністрації.

4.3.1.Конкурс на заміщення посади директора Технікуму оголошується міністерством освіти і науки України кожні п'ять років. Міністерство освіти і науки України приймає пропозиції щодо претендентів на посаду директора технікуму, які відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту" і містить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування Технікуму для голосування.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Технікуму за . результатами голосування може рекомендувати Міністерству освіти і науки на посаду директора Технікуму кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час голосування, або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен член виборчого органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Міністерство освіти і науки України зобов'язане призначити на умовах контракту одну з рекомендованих кандидатур.

4.3.2.       Директор Технікуму може бути звільнений з посади Міністерством :світи і науки України на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Технікуму та умов контракту.

4.4.              Для вирішення основних питань діяльності Технікуму відповідно до цього Статуту директор Технікуму створює робочі та дорадчі органи.

Робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія.

Дорадчі органи: педагогічна рада.

Положення про робочі та дорадчі органи розробляються в Технікумі та затверджуються наказом директора Технікуму.

4.4.1.       Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності Технікуму, дотримання Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень органів управління освітою, вживає заходів щодо покращення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів та працівників. Адміністративну раду оголошує директор Технікуму.

До складу адміністративної ради Технікуму входять заступники директора, завідувачі відділень, головний бухгалтер, голова профкому (за згодою), керівник фізичного виховання, організатор культурно-масової роботи, методист, комендант гуртожитку, голови циклових комісій, голова студентської ради Технікуму.

Функції адміністративної ради:

-                    своєчасне прийняття рішень з поточних питань діяльності Технікуму;

-                    розгляд стану виконання завдань державних органів управління освітою;

-                    обговорення питань використання обладнання, матеріальних цінностей та обігових коштів;

-                    розгляд виконання Правил внутрішнього розпорядку;

-                    вживання заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, та відпочинку студентів і працівників Технікуму.

4.4.2.       Приймальна комісія створюється щорічно згідно з Положенням про приймальну комісію Технікуму, яке затверджується наказом директора.

Склад та функції приймальної комісії визначаються Умовами прийому до навчальних закладів України, затвердженим Міністерством освіти і з  України.

Голова та склад приймальної комісії щорічно затверджується наказом директора Технікуму відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

4.4.3. Дорадчим органом Технікуму є педагогічна рада. Педагогічна рада Технікуму у своїй роботі керується Положенням про педагогічну раду.

Педагогічну раду Технікуму очолює директор, а в разі його відсутності заступник директора з навчальної роботи. До складу педагогічної ради входять заступники директора, завідувачі відділень, голови циклових комісій, завідувач бібліотекою, педагогічні працівники, головний бухгалтер, методист, вихователі гуртожитку, представники студентів Технікуму.

Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи. Рішення педагогічної ради є правомірними, якщо на засіданні ради присутні не менше двох третин її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів, вводяться в дію директором Технікуму.

Функціями педагогічної ради Технікуму є обговорення та вирішення:

-                    заходів з виконання нормативно-правових актів, наказів, положень, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України та інших органів управління освітою;

-                    стану і підсумків навчально-виховної та методичної роботи;

-                    досвіду роботи відділень, циклових комісій кращих викладачів та майстрів виробничого навчання;

-                    стан дисципліни та успішності студентів;

-                    забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів, слухачів;

-                    стану практичного навчання студентів;

-                    підсумків семестрових, перевідних, державних екзаменів та захисту курсових і дипломних проектів; аналізу показників навчально-виховної, виробничо-господарської діяльності, дотримання Правил внутрішнього розпорядку Технікуму;

-                    роботи кабінетів, лабораторій, навчально-виробничих майстерень;

-                    плану розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази Технікуму.

 

Органи громадського самоврядування

5.1.              Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Технікуму є загальні збори трудового колективу. Рішення загальних зборів трудового колективу є правомірними, якщо на засіданні присутні не менше третин її членів.

Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше ніж один раз на рік, обирають президію в складі голови зборів та секретаря.

Дата, час, місце проведення зборів, їх порядок денний доводяться до відома членів колективу не пізніше як за тиждень до їх проведення.

Загальні збори трудового колективу:

-                    приймають Статут Технікуму, а також вносять до нього зміни і доповнення;

-                    обирають претендентів на посаду директора Технікуму шляхом таємного голосування;

-                    щорічно заслуховують звіт директора Технікуму та оцінюють його діяльність;

-                    обирають комісію з трудових спорів, відповідно до Кодексу законів про працю України;

-                    вносять подання власнику про дострокове припинення повноважень директора Технікуму;

-                    затверджують Правила внутрішнього розпорядку Технікуму;

-                    розглядають проект колективного договору і уповноважують профспілковий комітет підписувати договір із директором від імені колективу Технікуму;

-                    затверджують Положення про студентське самоврядування;

-                    розглядають інші питання діяльності Технікуму.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів, в присутності на зборах повинна складати не менше 75 відсотків загальної кількості.

5.2.              У Технікумі створюються органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Технікуму.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, гуртожитку, відділення, Технікуму, студентської ради, ради гуртожитку, старостату.

5.2.1.       Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

-                    забезпечення і захист прав та інтересів студентів зокрема щодо організації навчального процесу;

-                    забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

-                    сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

-                    сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів; і

-                    сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, за інтересами;

-                    організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних ладів і молодіжними організаціями;

-                    сприяння працевлаштуванню випускників;

-                    участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами та учнями.

5.2.2.       Вищим органом студентського самоврядування в Технікуму є конференція студентів Технікуму, яка:

-                    ухвалює Положення про студентське самоврядування;

-                    обирає виконавчий орган студентського самоврядування Технікуму та заслуховує його звіт;

-                    визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування Технікуму.

5.2.3.       Виконавчим органом студентського самоврядування Технікуму є студентська рада, яка обирається конференцією студентів Технікуму терміном на 1 рік.

5.2.4.       Вищим органом учнівського самоврядування є виконавчі органи студентського самоврядування відділень — старостати, у гуртожитку - студентська рада. Старостати відділень та рада гуртожитку обираються на цих структурних підрозділів.

  1. Організація навчально-виховного процесу

6.1.              Організація навчально-виховного процесу у Технікумі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту».

«Про вищу освіту», вимог державних стандартів освіти, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та інших нормативно-правових актів з питань освіти.

Навчально-виховний процес у Технікумі забезпечує можливість:

-                    здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах;

-                    інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості;

-                    формування професійних знань, вмінь та навичок.

6.2.              Навчання в Технікумі здійснюється за денною та заочною формою.

6.3.              Зміст освіти визначається освітньо-професійними програмами підготовки, освітньо-кваліфікаційними характеристиками, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисципліни, іншими нормативними актами органів державного управління освітою.

Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівців. Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються Міністерством освіти і науки України.

6.4.              Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу, є навчальний план. Навчальні плани визначають графік навчальногопроцесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та термін їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.

Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються Технікумом відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються директором Технікуму.

6.5.              Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у Технікумі є: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація, професійно-практична підготовка. Технікум може встановлювати інші види навчальних занять. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем.

Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і становить від однієї третини до двох третин загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Практична підготовка студентів Технікуму є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми і має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах виробничої діяльності (навчально-виробничі майстерні) під організаційно-методичним керівництвом викладача Технікуму (майстра виробничого навчання) та спеціаліста з даного фаху.

Професійно-практична підготовка здійснюється в наступних формах: виробниче навчання, виробнича практика (навчальна, технологічна та переддипломна).

Строки практичної підготовки та терміни проведення практичних занять визначаються освітньо-професійними програмами та навчальним планом.

6.6.              Контрольними заходами оцінюється засвоєння студентами навчального матеріалу. Контрольні заходи включають:

-  поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи;

-  підсумковий контроль, який проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому, освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль (екзамен, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студента.

У Технікумі можуть використовуватись модульна та інші форми підсумкового контролю після завершеної частини лекційних та практичних з певної дисципліни, їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки. При застосуванні модульного контролю екзамени можуть не проводитися.

Екзамени складаються студентами у період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, і проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

6.6.1.Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом з цієї навчальної дисципліни. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються: "відмінно", "добре", "задовільно", “незадовільно", а заліків "зараховано", "не зараховано" і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

6.6.2.       Студенти, які одержали під час сесії більш двох незадовільних оцінок відраховуються з Технікуму. Студентам, які одержали одну або дві незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більш двох разів з кожної дисципліни: один раз - викладачу, другий - комісії, яка створюється заступником директора з навчальної роботи. Студенти, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

6.7.              Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо- кваліфікаційної характеристики.

Державні екзамени або захист дипломних проектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії при обов'язковій присутності голови комісії. Голови державних екзаменаційних комісій з кожної спеціальності щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України за поданням директора Технікуму.

6.7.1.       До складу державної екзаменаційної комісії Технікуму входять директор, його заступники, завідувачі відділеннями, голови циклових якщо вони є фахівцями з даної спеціальності; викладачі, які формують профіль підготовки фахівців; керівники дипломних проектів (робіт). До складу комісії можуть входити представники трудових колективів, які замовляли спеціалістів.

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджується директором Технікуму не пізніше, як за місяць до початку роботи державної комісії. Склад комісії діє протягом календарного року.

До складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

6.7.2.       Результати захисту дипломного проекту та складання державних екзаменів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", і «незадовільно».

Студенту, який склав державні екзамени, захистив дипломний проект (роботу) , відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, видається диплом державного зразка.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше, як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", склав державний екзамен з оцінкою "відмінно", захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою “відмінно ”, а також виявив себе у творчій роботі, що підтверджується рекомендацією циклової комісії, видається диплом з відзнакою.

Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект, допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломного проекту протягом трьох років після закінчення навчання в Технікумі.

6.8.              Організація навчально-виробничого процесу підготовки фахівців спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник здійснюється згідно державних стандартів ліцензованих професій та з урахуванням вимог нормативних та навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти встановлених Міністерством освіти та науки України.

6.9.              Навчально-методичне забезпечення в Технікумі включає:

а)        державні стандарти вищої освіти;

б)        галузеві стандарти вищої освіти;

в)        стандарти вищої освіти Технікуму.

6.9.1.   Стандарти вищої освіти Технікуму містять складові:

-                    перелік спеціалізації за спеціальностями;

-                    варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників Технікуму;

-                    варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;

-                    варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;

-                    навчальні плани;

-                    навчальні програми з усіх нормативних і варіативних навчальних дисциплін;

-                    програми навчальних та виробничих практик.

6.10.          Складовою навчально-методичного забезпечення Технікуму є:

  1. підручники і навчальні посібники;

-                    інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять;

-                    індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

-                    контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

-                    контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

-                    методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових та дипломних робіт;

-                    засоби діагностики рівня освітньо-професійної підготовки.

 

7       Майно та кошти Технікуму

 

7.1.              За Технікумом з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, закріпляються на правах оперативного управління навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, а також інше необхідне майно, машини, обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку, вироблена продукція, інтелектуальна власність, обігові кошти.

7.2. Технікум здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до головних завдань своєї діяльності та законодавства. Земельні ділянки передаються Технікуму в постійне користування відповідно до Земельного кодексу України.

Функції управління майном, яке закріплене за Технікумом, контроль за ефективністю його використання і зберігання здійснює Міністерство освіти і науки України, яке є органом, уповноваженим управляти державним майном.

Майно, що знаходиться у державній власності і передано в оперативне управління Технікуму, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

Майно Технікуму, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

7.3                 Відчуження майна, що закріплене за Технікумом, здійснюється за погодженням Міністерством освіти і науки України в порядку, встановленому законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти отримують виключно на інвестиції Технікуму.

7.4. Збитки, завдані Технікумом внаслідок порушень його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Технікуму за рішенням суду або господарського суду.

7.5. Фінансування Технікуму здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел фінансування.

У Технікумі створюються:

а)        загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідницьких робіт;

б)        спеціальний фонд, який формується за рахунок:

- коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг, згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;

- доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;

- безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;

- коштів, одержаних за науково - дослідницькі роботи (послуги) та інші роботи, виконані Технікумом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

- коштів від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;

-  коштів від надання послуг громадського харчування в їдальні Технікуму;

 - дотацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- кредитів і позичок банків, дивідендів від цінних паперів та доходів від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

- валютних надходжень;

- інших доходів згідно з законодавством.

7.6.              Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь термін навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразове або частками - помісячне, по семестрах, щорічно.

 

7.7.              Кошти, отримані Технікумом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути вилучені в доход держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти знаходяться в розпорядженні навчального закладу за умови, якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального закладу.

 

7.8.              Кошти, матеріальні цінності, що знаходяться безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7.9.              У разі одержання коштів з інших джерел, бюджетні асигнування Технікуму не зменшуються. Бюджетні асигнування на освіту та спеціальні кошти не підлягають вилученню.

 

7.10. В разі ліквідації Технікуму, як неприбуткової організації, її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.

7.11.          Оплата праці у Технікумі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України "Про освіту", за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами.

 

7.12.          Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Технікуму, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначається окремим Положенням, яке затверджує директор Технікуму.

 

7.13.          Оплата праці та матеріальне заохочення директора Технікуму здійснюється відповідно до умов контракту.

 

7.14.          Для матеріального заохочення та надання матеріальної допомоги учасникам навчально-виховного процесу створюються фонди матеріального заохочення та допомоги, які формуються за рахунок коштів державного бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

 

 

  1. Порядок звітності, контролю за здійсненням

фінансово-господарською діяльності

8.1.              Технікум, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства освіти і науки України, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.

 

8.2                 Технікум самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну та фінансову звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами його діяльності.

Директор Технікуму та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за цільове використання коштів, отриманих з державного бюджету та достовірність і своєчасність подання фінансової звітності відповідно до законодавства.

Аудит фінансової діяльності Технікуму здійснюється згідно з законодавством України.

 

8.3.              Відносини між Технікумом та іншими установами, організаціям, підприємствами, громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів та інших форм, що встановлені законодавством.

 

  1. Концепція освітньої діяльності Технікуму

 

9.1.              Освітня діяльність Технікуму базується на Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти та її інтеграції в європейський освітній простір, Національній доктрині розвитку освіти, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", „Про професійно-технічну освіту", "Про мови", Указу Президента України "Про основні напрямки реформування вищої освіти України", Державній національній програмі „Освіта” (Україна XXI століття), Положенні про державний вищий заклад освіти та інших нормативно-правових актах з розвитку освіти. Реалізація концепції забезпечується існуючими та потенційними можливостями кадрової, науково-методичної та матеріально- технічної бази Технікуму.

 

9.2.              Стратегічна дидактична мета Технікуму - формування і розвиток всебічної гармонійної особистості студента та учня з високими професійними, громадянськими, духовними і моральними якостями спеціаліста, кваліфікованого робітника.

 

9.3.              Освітня система Технікуму модернізується з урахуванням принципів гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, адаптивності оновлення змісту освіти з урахуванням нових державних, галузевих стандартів освіти, розробки нових освітньо-професійних програм та програм навчальних дисциплін.

9.4.              З урахуванням нових тенденцій розвитку вищої освіти в Україні Технікум заключив договори з Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди та іншими вищими навчальними закладами України з метою реалізації спільної навчально- методичної технології у ступеневій підготовці молодших спеціалістів за спорідненими спеціальностями.

9.5.              Удосконалення діяльності Технікуму пов'язано з організацією безперервної, багатоступеневої підготовки, а саме:

-                    продовженням роботи, пов'язаної з професійною орієнтацією і залученням до навчання в Технікумі молоді регіону;

-                    використанням тестів для визначення професійної придатності;

-                    координацією діяльності випускаючих циклових комісій у підвищенні якості спеціальної, фундаментальної та гуманітарної підготовки студентів га учнів згідно вимог підприємств;

-                    реорганізацією відділень за спеціальністю з урахуванням специфіки підготовки кадрів, яка складається із зв'язків з підприємствами, вузами;

-                    розширенням можливостей і створення умов для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів, кваліфікованих робітників.

-                    вивченням ринку освітніх послуг та потреб замовників у фахівцях, і на цій основі відкриття нових спеціальностей, удосконалення змісту теоретичної і практичної підготовки з метою максимальної реалізації вимог освітньо - кваліфікаційних характеристик до знань, умінь і навичок сучасного спеціаліста.

9.6.              З метою відповідності вимогам державних стандартів підготовки спеціалістів відбувається удосконалення матеріально-технічної бази Технікуму:

-                    поступове оновлення обладнання навчально-виробничих майстерень, лабораторій, комп'ютерних класів, навчальних кабінетів;

-                    формування інформаційного фонду - постійне оновлення фонду підручників, педагогічної, методичної, технічної та економічної літератури, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення викладання навчальних дисциплін, програмного забезпечення комп'ютерної техніки;

-                    поступове оновлення сучасної бази технічного супроводу в т.ч: комп'ютерного, що має забезпечити впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій, доступ до мережі високоякісних баз даних, розширення можливості сприйняття постійно зростаючого обсягу інформації.

9.7.              З метою покращення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу Технікум проводить роботу з підвищення кваліфікації і професійної підготовки педагогічних кадрів, їхніх ділових і моральних якостей, по залученню до викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та педагогічними званнями, спеціалістів-практиків. Технікум постійно сприятиме залученню викладачів до наукової та пошукової роботи, професійному росту молодих викладачів.

9.8.              Ефективному функціонуванню системи кадрового забезпечення буде сприяти:

-                    відбір педагогічних кадрів на конкурсній і контрактній основі;

-                     динамічне підвищення педагогічної і професійної майстерності шляхом перепідготовки, стажування, самоосвіти та участі в семінарах з підвищення педагогічної майстерності;

-                    систематичний внутрішній контроль у Технікумі діяльності викладачів та інших учасників навчально-виховного процесу з їх регулярною атестацією;

-                    створення системи стимулювання підвищення ефективності діяльності викладачів і забезпечення варіативних соціальних гарантій;

-                    система кадрового забезпечення процесу підготовки молодших спеціалістів постійно розвивається згідно з динамікою соціального замовлення, вимогами ринкової економіки га перспективами соціально-економічного розвитку України.

9.9.              Навчально-методична база викладання забезпечується методичними вказівками, методичними рекомендаціями з предметів, укладеними викладачами закладу, загальноприйнятими понятійними, тлумачними, іншомовними, термінологічними словниками, які сприяють розкриттю понять, термінів, визначенню теорії та методики навчальних дисциплін. Залежно від рівня підготовки студентів та вимог кваліфікаційної підготовки вивчення цих основних понять і термінів має розширюватися і конкретизуватися.

9.10.          Впровадження сучасних наукових досліджень є органічною часткою навчально-виховного процесу, базовим елементом його вдосконалення та підвищення професійної підготовки фахівців, умов модернізації системи освіти, головним чинником її розвитку.

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у Технікумі відбувається шляхом постійного удосконалення форм і методів навчання. З цією метою широкого поширення набуває вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, для молодих педагогічних працівників організовується школа педагогічної майстерності.

9.11.          Національне виховання має здійснюватися впродовж усього процесу навчання молоді. Воно має забезпечити всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, формування громадянина здатного до самостійного мислення, сповненого любові до України.

Технікум забезпечує розвиток фізичного виховання і масового спорту як важливої складової виховання молоді.

9.12.          Впроваджувати в навчально-виховний процес державну політику спрямовану на забезпечення здоров’я людини в усіх її складових: духовній, соціальній, психічній, фізичній. Навчати студентів відповідальному ставленню до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей.

9.13.          Система підготовки молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників здійснюється відповідно до положень Закону України "Про мови в Україні", забезпечує досконале оволодіння державною мовою. Реалізація мовної стратегії здійснюється шляхом комплексного і послідовного впровадження нормативно-правових, науково-методичних роз'яснювальних заходів.

9.14.          Колектив Технікуму працює над забезпеченням якості підготовки фахівців. На це спрямовуються матеріальні, фінансові, навчально-наукові ресурси Технікуму.

Критеріями ефективності підготовки фахівців мають бути дотримання установлених норм розвитку особистості, здорового способу життя, рівень культури, активна життєва позиція, громадянська свідомість і рівень теоретичної та практичної підготовки до самостійної професійної діяльності.

9.15.          Систему підготовки фахівців у Технікумі визначають принципи науковості, інтегрованості, безперервності, перспективності, інформованості, гуманізації, демократичності, пріоритетності суспільних та духовних цінностей.

 

  1. Порядок внесення змін до Статуту Технікуму

 

10.1.          Зміни та доповнення до Статуту Технікуму вносяться загальними зборами трудового колективу за поданням педагогічної ради.

10.2.          Зміни та доповнення до Статуту вносяться, затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і Статут Технікуму та є його невід'ємною частиною і мають однакову зі Статутом юридичну силу.

10.3.          Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.

 

Порядок реорганізації та ліквідації Технікуму

11.1.          Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення, відділення) Технікуму здійснюється Міністерством освіти і науки відповідно до законодавства.

11.2.          Ліквідація Технікуму здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Міністерством освіти і науки України.

До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та Технікуму. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяв і претензій кредиторами визначає Міністерство освіти і науки України.

11.3.          З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Технікумом.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Технікуму і подає його Міністерству освіти і науки України на затвердження. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Технікумом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі у встановлені терміни.

11.4.          При реорганізації чи ліквідації Технікуму його працівникам і особам, які навчаються в ньому, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства з питань праці та освіти.

 

 

 

Директор Ржищівського

індустріально-педагогічного

технікуму                                                                              В.О. Матвієнко


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20