Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Міністра –

освіти і науки

_____________Є.М. Суліма

„__”__________2013

 

 

  ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

(дані зміни є невід’ємною частиною Статуту Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 28.09.2007 року № 840  та зареєстрованого розпорядженням Ржищівської міської ради  від 22.10.2008 року № 13591050002000085)

Код ЄДРПОУ 02544744

 

 

 

 

ПРИЙНЯТО

Загальними зборами

трудового колективу

Протокол № 5 від 29.04.2013 р.

 

 

  

Ржищів 2013 рік

 

  

Відповідно до Указів Президента України від 28 лютого 2013 року № 96 „Про деякі заходи з оптимізації систем центральних органів виконавчої влади” та від 25 квітня 2013 року № 240 „Питання Міністерства освіти і науки України” внести зміну до Статуту Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму, змінивши у тексті змін до Статуту слова „Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України” словами „Міністерство освіти і науки України” у відповідних відмінках.

 

 

 

 

В.о. директора технікуму                                            В.О. Матвієнко

 

 

 


 

ПРИЙНЯТО

Загальними зборами

трудового колективу

Протокол №4 від 12.05.2011р.

 

  

Ржищів 2011 рік

 

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року «410, внести зміни до Статуту Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, змінивши у тексті Статуту слова «Міністерство освіти і науки України» словами «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» у відповідних відмінках.

Розділ ІІІ Статуту доповнити підпунктом такого змісту:

«участь у діяльності органів громадського самоврядування, Педагогічної та Адміністративної ради технікуму»

Розділ ІV Статуту доповнити пунктом такого змісту:

«відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у Технікумі за погодженням з органами студентського самоврядування».

Розділ Vстатуту, пункт 5.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Технікуму є загальні збори трудового колективу.

Право участі у загальних зборах трудового колективу мають усі категорії працівників Технікуму та представники студентів технікуму.

При цьому не менше, як 75 відсотків загальної чисельності членів загальних зборів, становлять педагогічні працівники, які працюють у Технікумі на постійній основі, і не менше, як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Технікуму».

Розділ V Статуту, пункт 5.2 доповнити абзацом такого змісту:

«Органи студентського самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Технікуму. Усі особи, які навчаються у технікумі мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні».

Розділ V Статуту доповнити пунктом 5.3 такого змісту:

«5.3. Дорадчим органом студентського самоврядування є Профспілковий комітет студентів, що обирається шляхом таємного голосування з числа студентів Технікуму конференцією студентів у кількості, що дорівнює кількості студентів групи».

Розділ V Статуту, пункт 5.3 доповнити пунктом такого змісту:

«5.3.1 Профспілковий комітет студентів:

  • проводить організаційні, наукові. Культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
  • сприяє працевлаштуванню студентів Технікуму;
  • розпоряджається коштами та іншим майном, що знаходяться на її балансі та банківських рахунках;
  • виконує інші функції».

Доповнити підпунктом 5.3.2

«Голова профспілкового комітету та його заступник обираються конференцією студентів шляхом таємного голосування терміном на 5 років».

Доповнити підпунктом 5.3.3

«У Технікумі створюються робочі органи студентського самоврядування відділ (старостат); гуртожитку ( рада гуртожитку); академічної групи, що обираються шляхом таємного голосування загальними зборами відповідних підрозділів».

Доповнити підпунктом 5.4. такого змісту:

«У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України».

Доповнити підпунктом 5.5 такого змісту:

«5.5 за погодженням із Профспілковим комітетом у Технікумі приймаються рішення про:

5.5.1 відрахування осіб, які навчаються у технікумі, за державним замовленням;

5.5.2 переведення осіб,які навчаються у технікумі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

5.5.3 переведення осіб, які навчаються за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

5.5.4 призначення заступника директора з виховної роботи;

5.5.5 поселення осіб, які навчаються у технікумі, в гуртожиток і виселення за гуртожитку;

5.5.6 затвердження рішень з питань студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в Технікумі».

Доповнити підпунктом 5.6  такого змісту:

«Директор технікуму всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо)».

Доповнити підпунктом 5.7  такого змісту:

«Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Педагогічною радою Технікуму в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду Технікуму.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менше, як 30 відсотків коштів, на підтримку науково-дослідної діяльності осіб, які навчаються в Технікумі»

Директор технікуму                                                      В.О. Матвієнко


 

Затверджено

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Перший заступник Міністра

____________ Є. М. Суліма

«____» _________ _____ року

 

 

 

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

(дані зміни є невід’ємною частиною Статуту Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, затвердженого Міністерством освіти і науки України та зареєстрованого розпорядженням Ржищівської міської ради
від 22.10.2008 року № 13591050002000085)
Код ЄДРПОУ 02544744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20