Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

ПРОТОКОЛ  № 1

 ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

 РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 29.11.2018 р.

         Присутні

 

Члени приймальної комісії, педагогічні працівники технікуму.

 

Питання на розгляд:

 

 1. Підсумки роботи приймальної комісії Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму за 2018 навчальний рік.
 2. Розгляд проекту наказу «Про створення приймальної комісії на 2019 навчальний рік».
 3. Розгляд проекту наказу «Про створення відбіркової комісії на 2019 навчальний рік».
 4. Розгляд проекту наказу «Про створення структурних функціональних підрозділів приймальної комісії на 2019 навчальний рік»
 5. Обговорення Умов прийому  на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 6. Профорієнтаційна робота в технікумі

 

Слухали:

 

 1.  Директора технікуму Перегонцева А.Ю. про підведення підсумків роботи приймальної комісії за 2018 рік.
 2. Директора технікуму Перегонцева А.Ю. про створення приймальної, відбіркової комісії  та їх структурних підрозділів
 3. Цюцюру Л.Г. щодо обговорення Умов прийому  на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2019 році.
 4. Викладача Таран В.В. про профорієнтаційні заходи, які проводяться і будуть проведені серед учнів шкіл та учнів ДПТНЗ з метою виконання державного замовлення.

 

Постановили:

 1. Роботу приймальної комісії Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму за 2018 навчальний рік вважати задовільною.
 2. Розробити необхідну рекламну продукцію для проведення вступної кампанії Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму у 2019 році.
 3. Надати на розгляд Педагогічної ради рекомендації щодо розробки Правил прийому до Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму у 2019 році. згідно Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році.
 4. Затвердити проект Наказу «Про створення приймальної комісії на 2019 навчальний рік».
 5. Затвердити проект наказу «Про створення відбіркової комісії на 2019 навчальний рік».
 6. Затвердити проект наказу «Про створення структурних функціональних підрозділів приймальної комісії на 2019 навчальний рік»
 7. Створити приймальну комісію в слідуючому складі:

Голова приймальної комісії – Перегонцев А.Ю. (директор технікуму)

Заступник голови приймальної комісії – Кнуренко Н.С. (заступник директора з ВР)

Відповідальний секретар приймальної комісії – Таран В.В. (виклдач)

Створити комісію по прийому документів та оформлення особових справ вступників в такому складі:

Шевченко Світлана Миколаївна

Уманчик Олена Василівна

Парієнко Галина Миколаївна

Недялкова Надія Петрівна

Сірик Ірина Миколаївна

Колесник-Козолуп Юлія Олександрівна

Барвінченко Вікторія Олександрівна

Кісільова Тетяна Олександрівна

Шевченко Юлія Миколаївна

Пасльон Ольга Миколаївна

 

  

Голова приймальної комісії                                        А.Ю. Перегонцев

 Відповідальний секретар                                             В.В. Таран

 


 

ПРОТОКОЛ № 2

 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 29.11.2018 р.

 

Присутні

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В., Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Недялкова Н.П., Сірик І. М., Колесник-Козолуп Ю.О., Кісільова Т.О., , Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

Питання на розгляд:

 1. Ознайомлення з Правилами прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму в 2019 році.
 2. Розподіл обов’язків між членами приймальної комісії та вивчення інструктивних документів з проведення приймальної кампанії 2019 навчального року.
 3. Затвердження Плану роботи приймальної комісії.

Слухали:

1. Голову приймальної комісії Перегонцева А.Ю. про нові норми Правил прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму.

2. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про розподіл обов’язків між членами приймальної комісії

Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про план роботи приймальної комісії

 

Постановили:

 1. Затвердити Правила прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму в 2019 році на педагогічній раді техінкуму.
 2. Голова приймальної комісії здійснює загальне керівництво та контроль за роботою приймальної комісії, несе відповідальність за організацію та виконання плану прийому студентів

Заступник голови приймальної комісії виконує обов’язки голови, у разі його відсутності, готує всю екзаменаційну документацію, бере участь у співбесідах з абітурієнтами, контролює проведення іспитів, виконує доручення голови комісії.

Відповідальний секретар відповідає за організацію прийому документів від абітурієнтів, діловедення, інформаційну роботу приймальної комісії, готує проекти наказів про зарахування абітурієнтів до числа студентів, відповідає за технічну сторону організації та проведення вступних іспитів.

Всім членам приймальної комісії відповідально і сумлінно виконувати свої обов’язки.

 1. Погодити та затвердити план роботи приймальної комісії 2019 р.

 

Голова приймальної комісії                                        А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                             В.В. Таран


 

ПРОТОКОЛ №3

 ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 05.12.2018 р.

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Недялкова Н.П., Сірик І. М., Колесник-Козолуп Ю.О., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Затвердження проекту Положення про приймальну комісію Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму на 2019 н.р.
 2. Затвердження проекту Положення про апеляційну комісію Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму на 2019 н.р.
 3. Затвердження проекту Положення про організацію вступних випробувань в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі на 2019 н.р.

 

Слухали:

1. Заступника голови приймальної комісії  Кнуренко Н.С. про зміст проектів Положень.

2. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про ознайомлення членів приймальної комісії з Наказом «Про структурні підрозділи приймальної комісії»

 

Постановили:

 1. Затвердити проект Положення «Про приймальну комісію»
 2. Затвердити проект Положення «Про апеляційну комісію»
 3. Затвердити проект Положення «Про організацію вступних випробувань в  Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі»

 

 Голова приймальної комісії                                        А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                             В.В. Таран

 


ПРОТОКОЛ №4

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 16.01.2019 р.

 

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Недялкова Н.П., Сірик І. М., Колесник-Козолуп Ю.О., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Ознайомлення з Правилами прийому на 2019-2020 навчальний рік.

 

Слухали:

1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про ознайомлення членів приймальної комісії з Правилами прийому на 2019-2020 навчальний рік.

 

Постановили:

 1. Всі члени приймальної комісії ознайомилися з Правилами прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму.

 

  

Голова приймальної комісії                                        А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                             В.В. Таран

 

 


ПРОТОКОЛ №5

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

14.02.2019 р.

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Недялкова Н.П., Сірик І. М., Колесник-Козолуп Ю.О., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Обговорення заходів профорієнтаційної роботи.
 2. Інформування завідуючих районними відділами освіти про Правила прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму.

 

Слухали:

1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про заходи профорієнтаційної роботи.

2.    Заступника Голови приймальної комісії  Кнуренко Н.С. про дії щодо інформування завідуючих районними відділами освіти про Правила прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму.

 

Постановили:

 1. Здійснювати профорієнтаційну роботу серед учінв шкіл та ДПТНЗ Миронівського, Кагарлицького районів та Ржищівської ОТГ.
 2. Проінформувати завідуючих районними відділами освіти про Правила прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму.

.

Голова приймальної комісії                                        А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                             В.В. Таран

 

 


ПРОТОКОЛ №6

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

20.03.2019 р.

 

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Недялкова Н.П., Сірик І. М., Колесник-Козолуп Ю.О., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Поновленя вебсайту технікуму щодо інформації про вступну кампанію 2019.
 2. Підготовка до «Дня відкритих дверей».

 

Слухали:

 1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про інформаційне забезпечення вебсайту новою інформацією по вступну кампанію 2019.
 2. Заступника голови приймальної комісії  Кнуренко Н.С. про план проведення «Дня відкритих дверей».

Постановили:

 1. Розмістити на вебсайті технікуму поновлену інформацію про вступну кампанію 2019.
 2. Затвердити план проведення «Дня відкритих дверей».

 

Голова приймальної комісії                                        А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                             В.В. Таран

 


ПРОТОКОЛ №7

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

08.04.2019 р.

 

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Недялкова Н.П., Сірик І. М., Колесник-Козолуп Ю.О., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Затвердження езаменаційних матеріалів для проведення вступних випробовувань.
 2. Проведення «Дня відкритих дверей» та профорієнтаційного фестивалю «PROF FEST OK».

 

Слухали:

 1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про розробку та затвердження екзаменаційних матеріалів для проведення вступних випробовувань.
 2. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про організацію проведення «Дня відкритих дверей» та профорієнтаційного фестивалю «PROF FEST OK».

Постановили:

 1. Затвердити екзаменаційні матеріали для проведення вступних випробовувань з української мови, математики, фахового випробування.
 2. Провести  «День відкритих дверей» 10 квітня 2019 року.
 3. Провести профорієнтаційний фестиваль «PROF FEST OK» 16 квітня 2019 року.

 

 

Голова приймальної комісії                                        А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                             В.В. Таран

 

 


ПРОТОКОЛ №8

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

16.05.2019 р.

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Недялкова Н.П., Сірик І. М., Колесник-Козолуп Ю.О., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

         Питання на розгляд:

 1. Матеріально-технічне забезпечення роботи приймальної комісії та адміністратора Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 

Слухали:

 1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про  Матеріально-технічне забезпечення роботи приймальної комісії

 

Постановили:

 1. Підготувати список необхідних матеріалів для приймальної комісії та передати його адміністрації.

 

 

Голова приймальної комісії                                        А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                             В.В. Таран

 


ПРОТОКОЛ №9

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

21.06.2019 р.

 

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Проведення організаційних заходів щодо прийому документів від вступників.

Слухали:

 1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про заходів щодо прийому документів від вступників.

 

 

Постановили:

 1. Провести інструктування технічних працівників.
 2. Підготувати приміщення для зберігання і опрацювання документів.
 3. Відзвітувати адміністрації про готовність до прийому документів від абітурієнтів.

 

 

Голова приймальної комісії                                        А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                             В.В. Таран

 


 

ПРОТОКОЛ №9/1

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

26.06.2019 р.

 

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Затвердження змін до Правил прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

Слухали:

 1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В. про зміни до Правил прийому.

 

 

Постановили:

 1. Затвердити зміни до Правил прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

 

 

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран


 

ПРОТОКОЛ №10

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

13.06.2019 р.

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Про допуск абітурієнтів до співбесіди

Слухали:

 1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., яка прозвітувала перед членами приймальної комісії про результати прийому абітурієнтів 2019 року.

 

Постановили:

 1. В зв’язку з відсутністю абітурієнтів, які підлягають пільговій категорії для вступу до технікуму за співбесідою, співбесіда проводитись не буде.

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран

 

 

 


 

ПРОТОКОЛ №11

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

13.06.2019 р.

 

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань

Слухали:

 1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., яка прозвітувала перед членами приймальної комісії про допуск до вступних випробувань абітурієнтів 2019 року на основі базової загальної середньої освіти за спеціальностями:

015.01 Професійна освіта. Будівництво -  22 чол.

015.09 Професійна освіта. Зварювання -  16 чол.

121 Інженерія програмного забезпечення - 34 чол.

071 Облік і оподаткування - 25 чол.

 

(списки абітурієнтів додаються)

 

Постановили:

 1. Вказаних абітурієнтів допустити до складання вступних іспитів.

   

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

  

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран

 


ПРОТОКОЛ  №12

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

23.07.2019 р.

 

        Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Вступні випробувальні рейтинги

 

Слухали:

1. Голову  приймальної комісії  Перегонцева А.Ю., відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., які оголосили результати вступних іспитів перед членами приймальної комісії на основі базової загальної середньої освіти

 

Постановили:

 1. Оприлюднити рейтинги списки абітурієнтів  2019 року Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (рейтингові списки абітурієнтів додаються до протоколу)

  

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

  

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран

 

 


 

ПРОТОКОЛ №13

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

22.07.2019 р.

 

Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань

Слухали:

 1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., яка прозвітувала перед членами приймальної комісії про допуск до вступних випробувань абітурієнтів 2019 року на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – кваліфікованого робітника за спеціальностями:

015.01 Професійна освіта. Будівництво -  16 чол.

015.09 Професійна освіта. Зварювання -  22 чол.

121 Інженерія програмного забезпечення - 2 чол.

 

(списки абітурієнтів додаються)

 

Постановили:

 1. Вказаних абітурієнтів допустити до складання вступних іспитів.

  

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

  

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран

 


 

ПРОТОКОЛ  №13/1

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

22.07.2019 р.

 

Присутні

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

  

Питання на розгляд:

 1. Про допуск абітурієнтів до співбесіди

 

Слухали:

 1. 1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., яка прозвітувала перед членами приймальної комісії про результати прийому абітурієнтів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»

 

Постановили:

 1. В зв’язку з відсутністю абітурієнтів, які підлягають пільговій категорії для вступу в технікум за співбесідою, співбесіда проводитись не буде.

 

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

  

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран

 


 

ПРОТОКОЛ  №14

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

27.07.2019 р.

 

        Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Вибір вступником місця навчання

 

Слухали:

1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., яка оголосила результати вибору вступником місця навчання.

 

Постановили:

 1. Абітурієнти Сидоренко Вячеслав Віталійович, Козлова Сніжана Іванівна, Євтушенко Матвій Володимирович обрали інший навчальний заклад, їм були повернуті документи про попередню освіту.

  

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран

 


 

ПРОТОКОЛ  №15

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

29.07.2019 р.

 

        Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Зарахування на навчання денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти (державне замовлення)

 

Слухали:

 1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., яка повідомила про зарахування на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти (державне замовлення)

  

Постановили:

 1. Затвердити дані списки і зарахувати студентів на денну форму навчання за державним замовленням наказом по Ржищівському індустріально-педагогічному технікуму (наказ додається)

  

 

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран

 


 

ПРОТОКОЛ  №16

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

29.07.2019 р.

 

        Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Вступні випробувальні рейтинги

 

Слухали:

1. Голову  приймальної комісії  Перегонцева А.Ю., відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., які оголосили результати вступних іспитів перед членами приймальної комісії на основі кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»

 

Постановили:

 1. Оприлюднити рейтинги списки абітурієнтів  2019 року Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (рейтингові списки абітурієнтів додаються до протоколу)

  

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран

 


 

ПРОТОКОЛ  №17

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

01.08.2019 р.

 

        Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Зарахування на навчання денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти (кошти фізичних та юридичних осіб)

 

Слухали:

 1.  Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., яка повідомила про зарахування на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти (кошти фізичних та юридичних осіб)

 

 

Постановили:

 1. Затвердити дані списки і зарахувати студентів на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб наказом по Ржищівському індустріально-педагогічному технікуму

  

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран

 


 

ПРОТОКОЛ  №18

  

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

01.08.2019 р.

 

        Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Вступні рейтинги

 

Слухали:

1. Голову  приймальної комісії  Перегонцева А.Ю., відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., які оголосили результати ЗНО 2017-2019 рр. перед членами приймальної комісії на основі повної середньої загальної освіти.

 

Постановили:

 1. Оприлюднити рейтинги списки абітурієнтів  2019 року Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (рейтингові списки абітурієнтів додаються до протоколу)

 

  

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

 

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран


ПРОТОКОЛ  №19

 

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

05.08.2019 р.

 

        Присутні

 

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

 

Питання на розгляд:

 1. Вибір вступником місця навчання

 

Слухали:

1. Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., яка оголосила результати вибору вступником місця навчання.

 

Постановили:

 1. Абітурієнти Сидоренко Буряк Андрій Русланович, Кривобок Оксана Олександрівна обрали інший навчальний заклад, їм були повернуті документи про попередню освіту.

 

  

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

  

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран

 

 


ПРОТОКОЛ  №20

  

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

 

РЖИЩІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

 

06.08.2019 р.

 

        Присутні

Перегонцев А.Ю., Кнуренко Н.С., Таран В.В, Барвінченко В.О., Шевченко С.М., Уманчик О. В., Парієнко Г.М., Стратійчук М.О., Коба Н.В., Кісільова Т.О., Шевченко Ю. М., Пасльон О. М.

  

Питання на розгляд:

 1. Зарахування на навчання денної форми навчання на основі кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»

 

Слухали:

 1.  Відповідального секретаря приймальної комісії Таран В.В., яка повідомила про зарахування на денну форму навчання на основі кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»    (державне замовлення)

 

Постановили:

 1. Затвердити дані списки і зарахувати студентів на денну форму навчання за державним замовленням наказом по Ржищівському індустріально-педагогічному технікуму (наказ додається)

  

 

Голова приймальної комісії                                         А.Ю. Перегонцев

  

Відповідальний секретар                                            В.В. Таран


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20