На що звернути увагу вступнику:

1). Правописний коментар

2). Орфографія

 1. Позначення м’якості приголосних.
 2. Уживання апострофа.
 3. Подвоєння приголосних.
 4. Подовження приголосних.
 5. Спрощення приголосних.
 6. Написання  «и» та «і» після шиплячих.
 7. Правопис префіксів.

3).Пунктуація

 1. Кома в складному реченні.
 2. Крапка з комою.
 3. Двокрапка.
 4. Тире.
 5. Розділові знаки при узагальнюючих словах.
 6. Розділові знаки при прямій мові.

4). Співак Т.К.  Рекомендований збірник диктантів для  вступників та абітурієнтів з української мови + граматичний коментар, 2007 року.

№ 87  стр.64

№ 132 стр.96

№152 стр.110

№180 стр.131

№200 стр.147

№202 стр.148

№2012 стр.155

 

 

Основні теми, питання з яких виносяться на вступні іспити з математики на базі  9 класів

 

АЛГЕБРА

 

 1. 1.   Натуральні числа і дії над ними.
 2. 2.   Дробові числа і дії з ними.
 3. 3.   Відношення  і пропорції.
 4. 4.   Раціональні числа і дії з ними.
 5. 5.   Цілі вирази (вирази зі змінними;цілі раціональні вирази. Тотожні перетворення).
 6. 6.   Функції та їх властивості.
 7. 7.   Лінійні рівняння та їх системи.
 8. 8.   Раціональні вирази.
 9. 9.   Квадратичні корені. Дійсні числа.
 10. 10.               Квадратичні рівняння.
 11. 11.               Нерівності.
 12. 12.               Елементи комбінаторики.
 13. 13.               Арифметична та геометрична прогресії.

 

ГЕОМЕТРІЯ

 

 1. 1.   Елементарні геометричні фігури та їх властивості.
 2. 2.   Взаємне розміщення прямих на площині.
 3. 3.   Трикутники,ознаки рівності трикутників.
 4. 4.   Коло і круг.
 5. 5.   Чотирикутники.
 6. 6.   Подібність трикутників.
 7. 7.   Розв’язування  прямокутних трикутників.
 8. 8.   Многокутники.
 9. 9.   Метод координат на площині.
 10. 10.       Розв’язування трикутників.
 11. 11.       Правильні многокутники.Довжина кола.Площа круга.
 12. 12.       Вектори на площині.


 

 

Основні теми, питання з яких виносяться на вступні іспити з математики на базі  10-11 класів

 

АЛГЕБРА

 

 1. 14.               Натуральні числа і дії над ними.
 2. 15.               Дробові числа і дії з ними.
 3. 16.               Відношення  і пропорції.
 4. 17.               Раціональні числа і дії з ними.
 5. 18.               Цілі вирази (вирази зі змінними;цілі раціональні вирази. Тотожні перетворення).
 6. 19.               Функції та їх властивості.
 7. 20.               Лінійні рівняння та їх системи.
 8. 21.               Раціональні вирази.
 9. 22.               Квадратичні корені. Дійсні числа.
 10. 23.               Квадратичні рівняння.
 11. 24.               Нерівності.
 12. 25.               Елементи комбінаторики.
 13. 26.               Арифметична та геометрична прогресії.
 14. 27.               Тригонометричні функції, їх властивості та графіки.
 15. 28.               Тригонометричні тотожності.
 16. 29.               Показникова та логарифмічна функції їх властивості та графіки.
 17. 30.               Похідна та її застосування.
 18. 31.               Інтеграл та його застосування.
 19. 32.               Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики.

 

ГЕОМЕТРІЯ

 

 1. 13.       Елементарні геометричні фігури та їх властивості.
 2. 14.       Взаємне розміщення прямих на площині.
 3. 15.       Трикутники,ознаки рівності трикутників.
 4. 16.       Коло і круг.
 5. 17.       Чотирикутники.
 6. 18.       Подібність трикутників.
 7. 19.       Розв’язування  прямокутних трикутників.
 8. 20.       Многокутники.
 9. 21.       Метод координат на площині.
 10. 22.       Розв’язування трикутників.
 11. 23.       Правильні многокутники.Довжина кола.Площа круга.
 12. 24.       Вектори на площині.
 13. 25.       Паралельність прямих та площин у просторі.
 14. 26.       Перпендикулярність прямих та площин у просторі.
 15. 27.       Координати і вектори у просторі.
 16. 28.       Геометричні тіла, Об’єми та площі поверхоні геометричних тіл.

 

Copyright 2011 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум - Програма вступних випробувань.
Joomla Templates by Wordpress themes free