Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Протокол № 1

Засідання педагогічної ради

Ржищівського індустріально педагогічного технікуму

від 29  серпня 2016  року

 

Голова педагогічної ради: Перегонцев А.Ю.

Секретар педагогічної ради: Кісільова Т.О.

Присутні: педагогічний склад технікуму

 

Порядок денний:

  1. Підсумки роботи за 2015-2016навчальний рік та пріоритетні напрямки розвитку в наступному 2016 – 2017 навчальному році (директор технікуму Перегонцев А.Ю. ).
  2. Результати вступної кампанії 2016р. (відповідальний секретар Степанова Л.М.).
  3. Затвердження педагогічного навантаження 2016 -2017 навчального року. Вибори секретаря Педагогічної ради на 2016 -2017 навчальний рік.
  4. Затвердження річного плану роботи  Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму.
  5. Обговорення та затвердження матеріалів щодо акредитації спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Освіта (за напрямками)» (заввіділеннями Цюцюра Л.Г., Когут В.С.).
  6. Питання атестації 2016 – 2017 навчального року (завметодкабінетом Кручинська Н.В.)
    1. 1.     СЛУХАЛИ:

Перегонцева А.Ю., директора технікуму.

У виступі йшлося про система дій і заходів  методичної служби має на меті підвищення рівня професійно - педагогічної компетентності кожного педагогічного працівника, розвиток (саморозвиток) його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й освітнього закладу в цілому.

Серед пріоритетних напрямків освітньої, науково-методичної діяльності є наступні:

здійснення науково-методичного та інформаційно-аналітичного обслуговування відділів, трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична та психолого-педагогічна підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота;

вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних освітніх систем, методів та форм організації навчально-виховного процесу; створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх професійного рівня;

оновлення електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

формування системи методичних форм і засобів, які сприятимуть побудові нової моделі виховної роботи, спрямованої на формування патріотизму, громадянських та державницьких позицій у студентської  молоді;

удосконалення системи роботи з обдарованими та здібними студентами; організація інформаційно-комунікаційного обслуговування, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів; інформаційно-методичне забезпечення організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Науково-методичним центром професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, методичними установами різних рівнів та професійно-технічними навчальними закладами проведена значна робота щодо оновлення змісту освіти, інформаційного та методичного забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки студентів, розповсюдження передового педагогічного та виробничого досвіду.

УХВАЛИЛИ:

Дотримуватися та виконувати обов’язки по саморозвитку педагога для надання якісної освіти для студентів.

2. СЛУХАЛИ:

Степанову Л. М., відповідального секретаря приймальної комісії

Про підсумки роботи приймальної комісії, вступної кампанії 2016р.

У цьому році вступна кампанія до Ржищівського ІПТ закінчилася 20 липня, з 21 липня абітурієнти розпочали складати вступні іспити, загалом  участь у вступних випробуваннях взяли  понад 100 кандидатів на навчання з усіх куточків України.

За результатами випробувань та відповідно до рішення приймальної комісії, наказом по  Ржищівському індустріально педагогічному технікуму зараховано з 1 вересня 2016 року 105 осіб.

Станом на 1 вересня до навчання приступають три академічні групи І першого курсу 12 МБ куратор групи Таран В.В., 11 М – Кравець Л.І., 11 К – бабич Т.М.,

УХВАЛИЛИ:  Вступна кампанія 2015 року пройшла успішно.

3. СЛУХАЛИ:  Директора технікуму Перегонцева А.Ю., про кадрову зміну який ознайоми присутніх з наказом технікуму про перевід Задорожнього О.С. з заступника директора з НР на методиста відділу «Професійна освіта», Цюцюру Л.Г., призначити заступником директора з НР,  Барвінченко В.О., призначити завідуючою віділленням «Бухгалтерським відділенням», перевести  всіх з правом викладання.

УХВАЛИЛИ: одноголосно весь педагогічний колектив технікуму.

4. СЛУХАЛИ: Цюцюру Л.Г. про затвердження педагогічного навантаження 2016 -2017 навчального року.

УХВАЛИЛИ: затвердити педагогічне навантаження 2016 -2017 навчального року одноголосно.

СЛУХАЛИ: Цюцюру Л.Г. про вибори секретаря педагогічної ради на 2016 – 2017 навчальний рік.

Директор технікуму Перегонцев А.Ю., порекомендувала  залишити та обрати секретарем педагогічної ради Кісільову Т.О., викладача інформатики.

УХВАЛИЛИ:Секретарем педради на 2016-2017 н.р. обрати Кісільову Т.О.

СЛУХАЛИ: Цюцюру Л.Г. про затвердження річного плану роботи  Ржищівського індустріально – педагогічного технікуму.

Ознайомлення з наказом про перевід академічних груп з курсу на курс, про закріплення аудиторій за академічними групами.

Про затвердження навчальних програм та робочих навчальних програм педагогічною радою № 1 від 29 серпня 2016 року.

УХВАЛИЛИ: затвердити річний план роботи 2016 -2017 навчального року одноголосно, ознайомити академічні групи про перевід, про  закріплені за групами аудиторії.

5. СЛУХАЛИ: Цюцюру Л.Г. про обговорення та затвердження матеріалів щодо акредитації спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Освіта (за напрямками)»

УХВАЛИЛИ:  Всім викладачам даних  спеціальностей підготувати матеріали на перевірку для акредитації спеціальностей.

 

6. СЛУХАЛИ: Кручинську Н.В завідуючу методичним кабінетом про атестацію 2016 – 2017 навчального року

 УХВАЛИЛИ: Всім викладачам Ржищівського індустріально педагогічного технікуму ознайомитися з методичними рекомендаціями що до атестації і активно готуватися до атестаційного періоду на 2016 -2017 навчальний рік.

 

 

Голова педради                                                             А.Ю. Перегонцев

 

Секретар                                                                       Т.О. Кісільова

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20