Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Протокол №5

Засідання педагогічної ради

Ржищівського індустріально педагогічного технікуму

від 10  січня  2017  року

 

Голова педагогічної ради: Перегонцев А.Ю.

Секретар педагогічної ради: Кісільова Т.О.

Присутні: педагогічний склад технікуму

 

Порядок денний:

 1. Підсумки навчально – виховної роботи за перший семестр 2016-2017 навчального року. Підсумки самоаналізу в рамках акредитації. Звіти завідуючих віділень про виконану роботу з питань акредитації.

Профорієнтаційна робота як форма розвитку навчального закладу(директор технікуму Перегонцев А.Ю., заступник директора з НВР Цюцюра н.Г., завідуючі відділеннями Когут В.С. та Барвінченко В.О.).

 1. Ознайомлення із Правилами прийому на 2017 рік. Затвердження складу приймальних комісій на 2017 рік (заступник директора з ВР, відповідальний секретар ПК Степанова Л.М.).
 2.  Атестаційна робота. Результати підвищення кваліфікації у 2016 – 2017 навчальному році (завідуюча методичним кабінетом Кручинська Н.В.).
 3. Затвердження питань до випускних державних екзаменів (завідуючі віділеннями Когут В.С., Барвінченко В.О., Бабич О.С.)
 4. Вибори кандидата на президентську стипендію.( заступник директора з ВР Степанова Л.М.).

1.Слухали:

Перегонцева А.Ю., про готовність  технікуму до вступної кампанії 2017 року. На сьогодні проблеми та перспективи організації профорієнтаційної роботи вищих навчальних закладів виходять із сучасних потреб вишів.

Адже, у зв’язку з демографічною кризою, питання формування контингенту студентів технікуму повинно знаходиться на постійному контролі у керівництва навчального закладу. Відтак, профорієнтаційна робота є невід’ємною складовою функціонування навчального закладу. Серед пріоритетних завдань профорієнтаційної роботи доцільно відокремити:

-           організацію агітаційно-роз'яснювальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах;

-           рекламно-інформаційну діяльність у засобах масової інформації;

-           участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях;

-           проведення Днів відкритих дверей та Днів гостинності;

-           організацію навчального процесу у профільних майстернях;

-           співробітництво за договорами з міністерствами, організаціями, установами, підприємствами, навчальними закладами.

Насамперед профінформація молоді повинна проводитися у середніх загальноосвітніх школах та середніх спеціальних навчальних закладах. Для реалізації зазначеного відповідними розпорядчими документами працівники, відповідальні за профорієнтаційну роботу, повинні бути закріплені за окремими районами області. Окрім того, до проведення профорієнтаційної роботи повинні залучатися найкращі студенти та випускники технікуму, які проводять зустрічі у навчальних закладах. Під час відвідувань абітурієнтам повинна надаватись детальна інформація щодо умов вступу до навчального закладу, напрямів підготовки та спеціальностей, ознайомлення з матеріально-технічною базою навчального закладу: відвідування навчальних лабораторій, аудиторій, виробничих майстерень. Організовувати цікаві професійні майстер класи для абітурієнтів та гостей нашого технікуму. З метою задоволення інтересу школярів та їх батьків до певного напрямку підготовки та спеціальності необхідно підвищувати рівень надання індивідуальної професійної консультацій. У ході консультації визначаються шляхи отримання освіти за обраними напрямами підготовки та спеціальностями, терміни навчання, перспективи професійного зростання, затребуваність фахівців на ринку праці.

Приблизний обсяг державних місць на 2017 рік:

Професійна освіта:

на базі базової загальної середньої освіти (9 клас) – 48 чоловік;

на базі повної загальної освіти (11 клас) – 4 чоловік;

на базі кваліфікований робітник (ПТУ) – 15 чоловік;

заочне відділення – 15 чоловік.

Програмна інженерія:

на базі базової загальної середньої освіти (9 клас) – 25 чоловік;

на базі повної загальної освіти (11 клас) – 5 чоловік;

на базі кваліфікований робітник (ПТУ) – 10 чоловік;

Бухгалтерський облік:

на базі базової загальної середньої освіти (9 клас) – 15 чоловік;

на базі повної загальної освіти (11 клас) – 5 чоловік;

на базі кваліфікований робітник (ПТУ) – 5 чоловік;

Ухвалили: Педагогічна рада Ржищівського ІПТ ухвалила замовлення державних місць на вступну кампанію  2016 року. Розробити дорожню карту профорієнтаційної роботи педагогічного колективу технікуму.

 

Слухали Цюцюру Лесю Григорівну про підсумки навчання студентів за І семетр 2016-2017 н.р. Навчання студентів відвідування та упішність в цілому заслуговує оцінки «добре».

Успішність по групах складає 93, 8 %; середній бал 3,95 %.

Навчання та успіщність студентів в цілому заслуговує оцінки  «добре».

Деякі студенти мають по одній заборгованості з заліково екзаменаційної сесії, а саме: Дем’янів Дмитро 22 м – виробниче навчання, Шарпілов Роман 32 м – виробниче навчання, Березенко Павло 31 м – математика, Гугало  Владислав 31 м – фізика, Полковніченко Володимир 31м фізика, Попроцький Валентин 31 м – математика.

Найпроблемнішим студентами технікуму які мають більше 3 академічних заборгованостей є:

Група 11 м  Припишний Андрій має 14 н/а

Група 21 м Жайворонок Дмитро має 4 н/а, Ковальчук Андрій 4 н/а

Група 22 м Дяченко Владислав - 15 н/а, Підвласний Ярослав 15 н/а

Група 21 б Мазуренко Віталій 5 н/а

Група 32 м Ковінько Андрій 10 н/а, Побірайко Катерина 15 н/а,

Група 41 м Помінов Віталій 11 н/а

Група 42 м Гира Олександр  15 н/а, Зубарев Олександр 15 н/а

Група 41 к  Томашевська Ольга 13 н/а.

Вислухавши пропозиції від кураторів вище зазначених студентів педагогічна рада одноголосно ухвалила відрахувати  даних студентів з навчального закладу за порушення статуту технікуму.

В групі 21 б перевести Савелко А. на контрактну форму навчання а Хілобок Валентину перевести з контрактної форми навчання на державну форму навчання.

Ухвалили:

Зимова сесія по технікуму пройшла добре; боржникам здати академзаборгованості до 1 лютого 2017 року; відрахувати не співаючих студентів та перевести Хілобок Валентину на державну форму навчання, а Савелко А. перевести на контрактну форму навчання.

 

2.Слухали: Заступника директора, відповідального секретаря про  створення відбіркової комісії  для проведення якісної профорієнтаційної роботи, прийому документів та оформлення особових справ вступників у 2017 році.

Голова комісії Перегонцев Андрій Юрійович

Заступник голови Бабич Олександр Семенович

Відповідальний секретар комісії  Степанова Людмила Михайлівна

Члени вибіркової комісії:

 1. Шевченко С.М.
 2. Уманчик О.В.
 3. Парієнко Г.М.
 4. Недялкова Н.П.
 5. Кнуренко Н.С.
 6. Реміз О.П.
 7. Лутченко С.М.
 8. Аллазарова О.М.

На сайті Міністерсва освіти і науки України розміщено Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році. З текстом документу можна ознайомитись тут:

 http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2016/12/21/umovi-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-osvitno-kvalifikaczijnogo-rivnya-molodshogo-speczialista/

Умови було затверджено  наказом Міністерства освіти і науки від 21 грудня 2016 року № 1582 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році».

До основних моментів вступної кампанії 2017 року належать:

1)    Вступна кампанія триватиме з 1 липня по 14 липня 2017 року.

2)    Вступні іспити будуть проходити з 15 липня по 22 липня

-         на основі базової загальної середньої освіти абітурієнти здаватимуть вступні іспити з української мови та математики;

-         на основі повної загальної середньої освіти дозволяється сертифікат ЗНО з 2016 та 2017 рік в якому буде зазначено іспити з української мови і літератури та математики;

-         на освітньо  - кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, вступний іспит з фахового випробування та з української мови.

3)    Встановленні пільгові категорії.

4)    Не пізніше ніж за три місяці до початку вступної кампанії навчальним закладом повинні бути розробленні та затвердженні документи на вступні випробування.

Наразі зазначений наказ буде направлений до Міністерства юстиції для державної реєстрації. Лише після цього документ буде затверджено остаточно.

Ухвалили: Всім ознайомитися з правилами прийому, та затверджені і погоджені правила вступної кампанії розмістити на сайті технікуму до 1 лютого 2017 року.

 

 

 

3. Слухали: Кручинську Н.В. про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками технікуму.

Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів їхньої педагогічної діяльності шляхом контрольних робіт, зрізів знань студентів, тестування; відвідування занять, позакласних заходів; виховних годин, здійснення аналізу освітнього процесу з урахуванням думки батьків, студентів - все це знаходить відображення в атестаційному листі,  який має встановлену форму та в кваліфікаційній характеристиці, затверджених  Міністерством освіти і науки.

Вже троє майстрів виробничого навчання пройшли курси підвищення кваліфікації в  Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 16 чоловік пройшли курси в Переяслав – Хмельницькому ДПУ імені Григорія Сковориди.

З метою підтримки творчої праці викладачів, підвищення їхньої професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків, ознайомлення малодосвідчених викладачів із творчою лабораторією атестуємих викладачів, ми диференціюємо заходи, спрямовані на підготовку та проведення презентації своїх педагогічних здобутків кожним викладачем у вигляді портфоліо. Портфоліо створюється як в друкованому, так і в електронному вигляді  й доповнюється щорічно.

Крім того для вчителів, що атестуються, можуть бути проведені творчі звіти, методичного тижня,  декади інноваційного уроку, методичного рингу, семінару,  круглого столу, під час якого вчителі заслуховують самоаналіз роботи кожного вчителя .

Ухвалили: Всім педагогічним працівникам  поповнити атестаційні  папки своїми виступами, методичними розробками, виховними годинами, розробками уроків. Головам циклових комісій написати розширену характеристику на педагогічних працівників які атестуються. Активізувати проведення відкритих уроків,  виховних годин, свят.

4. Слухали: Завідуючих відділень про затвердження положення та екзаменаційні білети на випускні державні екзамени  на 2016 – 2017 навчальний рік.

Ухвалили: Плани роботи положення що до проведення державних випускних екзаменів були зачитані, обговорені й одночасно затверджені членами педради.

5. Слухали: Застуника директора з ВР Степанову Л.М. про президентську стипендію до нашого навчального закладу прийшов наказ про призначення студентам стипендій Президента України та Верховної Ради. Пропоную до розгляду кандидатури на стипендію Логвиненка Володимира студента 41 к групи.

 Ухвалили: Характеристика на Логвиненка Володимира була зачитана та надана куратором групи кандидатура на президентську стипендію затверджена одноголосно всіма членами педагогічної ради.

 

Голова педради                                                         А.Ю. Перегонцев

 

Секретар                                                                    Т.О. Кісільова

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20